YENİ BAŞVURU İÇİN HAZIRLANMASI GEREKEN EVRAKLAR:

(Başvuru sahipleri, başvuru belgelerinin tamamını dijital ortamda hazırlayabilirler.)

  • Başvuru formu (Islak imzalı)
  • 2 adet fotoğraf
  • E-devletten alınan nüfus kayıt örneği
  • E-devletten alınan adli sicil kaydı
  • Üniversiteden alınan öğrenci belgesi
  • Okul kimlik kartının arkalı önlü fotokopisi
  • Transkript (Üniversiteye yeni kayıt yaptıranlardan aranamaz)
  • E-devletten alınan ikametgâh belgesi
  • Ailenin geliri ile ilgili belgeler (*)

(*) Çalışan anne, baba için: Son aya ait onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devletten alabilir)

Serbest çalışan anne, baba için: Son yılları gösteren gelir vergisi beyannamesi/kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (e-devlet)

Emekliler için: Son aya ait aylık maaşı gösterir belge (e-devlet) (Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.)

Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için: Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi) (e-devlet) (E-devlet girişi yaptıktan sonra arama çubuğuna sosyal güvenlik kayıt belgesi yazarak ilgili belgeye ulaşılır.)

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için: Ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (e-devlet) (E-devlete giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna Tarım ve Orman Bakanlığı/Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi yazılarak ilgili belgeye ulaşılır.)

Yukarıda belirtilen evrakların, tarandıktan sonra pdf formatında ve bir klasör içerisinde Türk Pedodonti Derneği iletisim@turkpedo.org eposta adresine gönderilmesi rica olunur.