KURUCU ÜYELERİMİZ :

 • Altan GÜLHAN
 • Peker SANDALLI
 • Özen TUNCER
 • Fatma KORAY
 • Nükhet SANDALLI
 • Türker SANDALLI
 • Müfit UZ
 • Tevfik AKINCI
 • Berna ONAN
 • Mübin SOYMAN
 • Hasan MERİÇ

TARİHÇE:

25 Ocak 1977’de kurucu üyeler;

– Çocuk ağız-diş sağlığının korunması,

– Olası sorunların tedavisi,

– Çocuk dişhekimliği bilincinin ülke düzeyinde yaygınlaştırılabilmesi ve uluslar arası benzer dernekler ile işbirliği amacıyla bilimsel bir dernek kurulmasına karar vermişlerdir.

– Yapılan toplantıda kuruluş çalışmaları başkanlığını Prof.Dr. Altan GÜLHAN’ın  yürütmesine , dernek adının Pedodonti Derneği olmasına, ilk genel kurul toplantısında “TÜRK” adını alması için çalışmaların başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

– Dernek tüzüğünün İstanbul Vilayeti Hukuk İşleri Müdürlüğü’nce  1630 sayılı Dernekler Kanununca uygun görülmesi  üzerine 12 Aralık 1977’de dernek toplantısı yapılmış ve yeni tüzük hazırlanmıştır.  Derneğin “Inernational Association of Dentistry for Children (IADC)” a üyeliği 30 Temmuz 1977’de San Fransisco’da Council toplantısında kabul edilmiştir.

– Dernek tüzüğü 1630 sayılı dernekler kanunun hükümlerine uygun görülmüş, İstanbul Valiliği’nin 20 Mart 1978 gün ve 34-26/100 15412-10388 sayılı yazıları ile Fatih Emniyet Amirliği’ne bildirilmiştir.

Birinci Türk Pedodonti Derneği Genel Kurul Toplantısı 14 Temmuz 1978 Cuma günü saat: 10.00’da dernek merkezinde yapılmıştır.

Birinci Türk Pedodonti Derneği Genel Kurul Toplantısında seçilen yönetim kurulu:

Başkan: Prof.Dr. Altan GÜLHAN

Başkan vekili: Dr. Nükhet SANDALLI

Genel Sekreter: Dt. Müfit UZ

Muhasip üye: Dt. Tevfik AKINCI

Üye: Uz. Türker SANDALLI

– Pedodonti Derneği’nin ilk genel kurul toplantısında “TÜRK” adını kullanabilmesi için karar alınmış ve İstanbul Valiliği’ne başvuruda bulunulmuştur.

– Milli güvenlik konseyi kararına göre 12 Eylül 1980 tarihinde geçici olarak faaliyetleri durdurulan dernek , 16 Mart 1981 tarihinden itibaren yeniden çalışmalarına başlamıştır.

– Pedodonti Derneği’nin adının başında “TÜRK” kelimesinin kullanılmasına İçişleri Bakanlığı’nın 3 Ocak 1986 tarihli, Em. Gnl. Müd. Güv. D. Der. Şb. 010424 sayılı yazısı ile Bakanlar Kurulu’nun 5 Aralık 1985 tarih ve 85/10126 sayılı kararı ile izin verildiği, İstanbul Valiliği’nin 17 Ocak 1986 tarih ve Şb. Güv. Der. 34-26/100-007932 sayılı yazıları ile tebliğ ve tebellüğ edilmiştir.